Polski Związek Głuchych
Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny

Witamy na naszej stronie internetowej

Zakład Szkoleniowo – Produkcyjny Polskiego Związku Głuchych w Łodzi powstał w 1962r. w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych głównie ze schorzeniami słuchu. W dniu 18.02.1992r. aktem notarialnym Rep. A 2346/92 został przekształcony w spółkę Polski Związek Głuchych Zakład Szkoleniowo – Produkcyjny METGAL Sp. z o.o. Całość udziałów objął Polski Związek Głuchych. Decyzją Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych nr D/00715 spółka otrzymała status zakładu pracy chronionej.

 

Od strony struktury organizacyjnej METGAL Sp. z o.o. jest podmiotem jednozakładowym, trzywydziałowym (wydział konfekcjonowania, wydział montażu, wydział konfekcji pigmentów). Ogólna wielkość zatrudnienia wynosi ok. 80 osób w tym większość to inwalidzi, głównie ze schorzeniami narządów słuchu.

Od 2001 roku firma posiada Certyfikat ISO 9001

PZG ZSP
METGAL Sp z o.o.
Zakład Pracy chronionej

ul. Bartnicza 18
92-612 Łódź

tel: 42-296-57-04, 42-296-57-06
fax: 42-648-84-46
Wszelkie prawa zastrzeżone przez METGAL 2010